luni, 10 mai 2010

masuri impuse prin acordul cu FMI

    0

· Implementarea riguroasă a unor măsuri de reducere a cheltuielilor, ce includ:

o O reducere cu 25% a salariilor, sporurilor şi altor plăţi de natură salarială pentru toţi salariaţii din sectorul public începând de la 1 iunie 2010;

o Raţionalizarea în continuare a numărului de salariaţi din sectorul public în lunile următoare;

o O reducere cu 15% a tuturor prestaţiilor sociale, inclusiv a pensiilor şi a alocaţiilor de somaj. Programele sociale ce nu sunt direcţionate către grupurile dezavantajate ale societăţii vor contribui proporţional mai mult la această reducere;

o O îngheţare a pensionărilor anticipate începând cu data de 1 iunie 2010 şi până la intrarea în vigoare a legii de reformă a sistemului de pensii. Pensiile noi de invaliditate vor fi acordate numai dacă acestea au fost în prealabil aprobate de echipele de evaluare medicală din Ministerul Muncii;

o Reducerea transferurilor către autorităţile locale în valoare de 0,3% din PIB.

· Implementarea riguroasă a unor măsuri de sporire continuă a veniturilor, ce includ:

o Extinderea bazei de impunere pentru impozitul pe venit pentru a include şi tichetele de masă, veniturile din câştigurile de capital, inclusiv dobânzile la depozitele bancare, şi plăţile compensatorii, precum şi eliminarea scutirilor de la impozitul pe venit acordate programatorilor din domeniul IT;

· În cazul în care aceste acţiuni nu sunt implementate până în iunie 2010 sau nu conduc la consolidarea anticipată vor fi implementate acţiuni suplimentare de majorare a veniturilor, inclusiv măsuri de majorare a cotelor de impunere, pentru a se elimina orice diferenţă bugetară anticipată.

B: Guvernanţa fiscală şi reforma fiscală structurală

· Acordarea de stimulente adecvate inspectorilor cu atribuţii în colectarea impozitelor şi taxelor în vederea majorării veniturilor fiscale;

· Paşi concreţi în direcţia privatizării sau închiderii SC Termoelectrica şi a privatizării S.N. de Transport Feroviar CFR Marfă S.A.;

· Raţionalizarea numărului de şcoli şi spitale;A 5-a tranşă [T2 2011]

A: Consolidare fiscală

· Implementarea de prevederi în buget care să garanteze că fondul de salarii în 2011 nu va depăşi 39 de miliarde RON. Acest obiectiv va fi realizat prin reducerea numărului total de angajaţi în sectorul public la xx;

· Introducerea sistemului de co-plată pentru serviciile medicale. Ponderea scutirilor de la obligaţia de a efectua aceste plăţi nu va depăşi xx% .

AICI gasesti memorandumul integral


Niciun comentariu:
Write comentarii

Translate

© 2014 Blogu' lu' Creatza. Designed by Bloggertheme9 | Distributed By Gooyaabi Templates
Powered by Blogger.